Agenda online kennissessies, workshops presentaties

 

2020

8 januari        Workshop ‘Meertalig opgroeien, dat is de toekomst! | Stichting Aanzet | Vlaardingen

                    

29 februari     Presentation ‘Multilungual upbringing' | OBA Amsterdam 

                       

26 maart       Plenaire lezing 'Hoeveel talen spreek jij?’ | Landelijk Netwerk Taal in het basisonderwijs | Utrecht

   

juni               Online Middagsymposium Meertaligheid  |  Logacom

                               

10 september  Online Middagsymposium Meertaligheid, Logacom

17 september     Webinar  ‘Meertalig opgroeien, dat is de toekomst’  | Conferentie 'Taal en wereldburgerschap in het                           basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui, NUFFIC | 

NIEUW nieuw nieuw

Het meertalige kind

Uitgeverij SWP, september 2020

Het meertalige kind Meertaligheid is een hot item, een van de speerpunten in het advies voor herziening van het onderwijscurriculum. Iedereen heeft er een mening over maar in werkelijkheid bestaat er nog veel onwetendheid.

 

De primaire doelstelling van Het meertalige kind is om professionals die dagelijks met meertaligheid en meertalige kinderen werken zoals beleidsmakers, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, logopedisten, medewerkers ouder- en kindcentra en alle anderen die met meertaligen te maken hebben, kennis te laten maken met alle aspecten van meertaligheid. Hoe functioneren kinderen die meertalig opgroeien? Wat zijn de knelpunten en hoe zijn die op te lossen?

 

In deel een van het boek geeft de auteur een uiteenzetting van de stand van zaken en beleid omtrent meertaligheid. Welke vooroordelen en angsten leven er en hoe zit het met het fenomeen taalachterstand? Deel twee zoemt in op het meertalige brein. Hoe ziet dat eruit? Welke rol speelt taal voor een meertalig kind? Hoe zit het met de multiculturele identiteit? Deel drie gaat over het meertalige kind in zijn omgeving. Thuis, bij het consultatiebureau, in zijn vrije tijd, in de voorschoolse voorziening, op school en bij de logopedist.

Hoeveel talen spreek jij? 

Wat je altijd al wilde weten over meertaligheid

(Uitgeverij SWP, 2019)

In Hoeveel talen spreek jij? Nemen kinderen van basisschool de Regenboog de lezer mee naar de magische wereld van meertaligheid. Een wereld waarin kinderen met mama een andere taal spreken dan met de juf. Een wereld vol exotische klanken die toch alledaagse betekenissen hebben.

Wat is meertaligheid precies en wat betekent het thuis en op school? Hoe leer je eigenlijk twee talen tegelijk? Is het niet vermoeiend en hoe werkt dat in je brein? 

Het boek richt zich tot een- en meertalige kinderen in de basisschoolleeftijd en ouder.  Het is ook een absolute aanrader voor iedereen die zich met meertaligheid en met kinderen bezighoudt, zoals, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, logopedisten, psychologen, kindercouncelers/therateuten, vrijwilligers en ouders. En uiteraard is het gewoon een superleuk boek voor iedereen die meer van meertaligheid wil weten. 

boeken drietalig kinderboek basistalen meertaligheid interculturaliteit opvoeden codeswitching

presentaties taalrelaties workshops cultuur schrijver cognititie woordenschat lezingen brein basistaal identiteit kennissessies

Als jij één woordje kent,

ken ik er drie.

Als jij er 100 kent,

ken ik er 300.

Het is dus niet erg als ik af en toe een woordje niet weet.

Paloma Belvedere

10 jaar

De grenzen van mijn taal,

zijn de grenzen van de wereld.

Ludwig Wittgenstein,

Filosoof (1889-1951)

Een meertalig kind is niet de optelsom van 2 eentalige kinderen,

maar heeft een eigen cognitieve structuur die zich niet laat schikken binnen eentalige richtlijnen

© 2015 Marinella Orioni