top of page
Featured Posts
Recent Posts

Conferentie opleiden met Esprit

Keynote: De meertalige leerling, een uitdaging!

en workshop: De meertalige leerling in de klas

Hoe goed kennen schoolleiders, opleiders, begeleiders, coaches en studenten de meertalige leerling? Hoe ga je in de klas om met hun talige en culturele rijkdom? Wat zijn de uitdagingen en de valkuilen?

De meertalige leerling: analyse, discussie en praktisch advies.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page