top of page
Featured Posts
Recent Posts

Meertalig opgroeien dat is de toekomst IJshal Leeuwarden

Meertalig opgroeien, dat is de toekomst. IJshal Leeuwarden

Donderdag 10 november 2016 om 19:30.

In Friesland groeien veel kinderen op met méér dan één taal. Met Fries, Nederlands en soms nog een andere taal. Een twee- of meertalige opvoeding is een mooi cadeau voor een kind. Maar het gaat niet altijd vanzelf. Gezinnen stuiten vaak op dezelfde vragen. Wanneer kan ik verwachten dat mijn kind beide talen beheerst? Of waarom spreekt mijn kind alleen Nederlands, terwijl wij hem Friestalig opvoeden?

Marinella Orioni gaat vanuit een internationaal perspectief aan de slag met dit thema. Zij neemt u mee op ontdekkingstocht door het meertalige brein. Ook gaat zij in op de rol van de kinderopvang en het onderwijs. De lezing is daarom niet alleen interessant voor ouders, maar ook voor leidsters en leerkrachten.

SFBO organiseert deze (Nederlandstalige) lezing om te vieren dat er inmiddels 200 tweetalige peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Friesland zijn. De toegang is gratis. Graag opgeven via a.overal@sfbo.nl


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page