top of page
Featured Posts
Recent Posts

Workshop meertaligheid: Ladder'op Brussel

Workshop meertaligheid en multiculturaliteit op zaterdag 25 maart 9:00-17:00

In de Pianofabriek, Sint Gillis, Brussel. Organisatie Ladder'op

Dagprogramma

9h00-9h30 Ontbijt aangeboden door Ladder'op vzw

9h30-11h00 Startlezing Meertaligheid door Marinella Orioni

11h00-11h15 Koffiepauze

11h30-13h30 Training meertaligheid (Marinella Orioni) en Workshop Multiculturaliteit (Fatima Harrouch)

13h30-14h30 Lunchpauze aangeboden door Ladder'op

14h30-16h30 Workshop Multiculturaliteit (Fatima Harrouch) en Training meertaligheid (Marinella Orioni)

16h00-17h00 Afsluiting, feedbakc + bewijs van aanwezigheid uitdelen

Inschrijving verplicht, stuur een mail naar: cinzia.tagliavini@ladderop.be


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page