top of page
Featured Posts
Recent Posts

Stichting Lezen, Keynote presentatie

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet ... (voor)lezen in meertalige gezinnen

Marinella Orioni - auteur

Meertaligheid brengt kinderen in aanraking met vele thema’s en invalshoeken die zich niet alleen richten op de samenleving waarin ze leven, maar ook op die van hun thuistaal. Dit verbreedt hun kennis, verruimt hun blik op de wereld en komt hun taalontwikkeling ten goede. Het is heel belangrijk dat ouders en professionals ook het belang inzien van de thuistaal. Er zijn nog steeds veel twijfels en vragen over de rol van de thuistaal. Wat heeft een kind er eigenlijk aan? Neemt thuistaal geen ruimte weg bij de schooltaal? Is opgroeien met meer talen niet te moeilijk of te verwarrend? Remt het de taalontwikkeling? Deze en andere vragen komen aan de orde, op zoek naar het evenwicht en de wisselwerking tussen de thuistaal en de schooltaal.

11 april 2018, Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden

Dagvoorzitter Abdelkader Benali

10.00 uurInloop

10.30 uurOpening Gerlien van Dalen, directeur Stichting Lezen

10.40 uurLezen en diversiteit Marc Dullaert

11.15 uurIk zie, ik zie wat jij niet ziet ... (voor)lezen in meertalige gezinnen Marinella Orioni

11.50 uur PAUZE

12.15 uurEen ode aan de kracht van verhalen Astrid Sy en Nina Blussé

12.50 uur LUNCH

13.45 uur Deelsessie ronde 1

14.45 uur Deelsessie ronde 2

15.30 uurFries en Frans Afsluiting door Geartsje Zwerver en Gerard Alderliefste


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page