top of page
Featured Posts
Recent Posts

STUDIEDAG LEVENDE TALEN Workshop: "Meertalig opgroeien, dat is de toek

Kinderen worden steeds vaker meertalig opgevoed en dat is een mooi cadeau voor een kind. Meertalig opgevoede kinderen zijn flexibeler en bouwen een enorme woordenschat en een groot referentiekader op. Een meertalige opvoeding heeft bovendien een positieve invloed op hun cognitieve ontwikkeling. Ouders spelen de hoofdrol in een meertalige opvoeding, maar ook voor scholen is er een grote rol weggelegd.

Hoe staat het met de kennis van leraren over meertalig opvoeden? Hoe gaan leraren om met de talige en culturele rijkdom van meertalige kinderen? Hoe kunnen zij deze meertalige gezinnen het beste adviseren en stimuleren? Welke uitdagingen bieden levende talen aan meertalige kinderen? Zomaar een greep uit de thema’s die in deze workshop aan bod komen.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page