top of page
Featured Posts
Recent Posts

Workshop NTC Rome

Ter gelegenheid van haar 35 jarig bestaan organiseert de Nederlandse School in Rome een workshop over meertaligheid bij kinderen: 'Meertalig opgroeien, dat is de toekomst!', door de schrijfster Marinella Orioni.

Alle ouders van de Nederlandse School en andere belangstellenden zijn welkom!

In deze tijd van globalisering groeit het aantal internationale gezinnen en worden kinderen steeds vaker meertalig opgevoed. Wetenschappelijke onderzoek bevestigt dat meertalig opgroeien allerlei voordelen oplevert. Zo zijn meertalig opgevoede kinderen flexibeler, switchen ze moeiteloos van de ene naar de andere taal en bouwen ze een enorme woordenschat en een groot referentiekader op. Een meertalige opvoeding heeft bovendien een positieve invloed op hun cognitieve ontwikkeling.

Na haar studie in de toegepaste taalwetenschappen en haar Master Nederlands, schreef Marinella Orioni twee boeken over meertaligheid bij kinderen ("Meertalig opvoeden. Uw kind zal u dankbaar zijn", en "Het meertalige kind. Een eerste kennismaking"). Tevens was ze verbonden als docente Nederlands aan de Université Lille 3 en aan het Institut Néerlandais in Parijs.

Marinella is Nederlandse van Italiaanse afkomst, moeder van twee drietalige kinderen en al jarenlang gesetteld in Parijs.

Toegang gratis.

Ouders die gebruik willen maken van de kinderopvang tijdens de workshop kunnen dit voor 5 februari doorgeven aan Dianne di Benedetto:school@nederlandersinrome.net.

Lees ook het NRC lunchinterview van 16 november met Marinella Orioni: ‘Twee of meer talen leren? Je kind kan het’.

In samenwerking met de Nederlandse Ambassade te Rome.

(Foto: Steven Wassenaar)

Wanneer: zaterdag 10 februari 2018 om 14:00 uur

Waar: Zwitserse School in Rome Via Marcello Malpighi, 14 Rome


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page