top of page
Featured Posts
Recent Posts

Boekpresentatie : HET MEERTALIGE KIND 30/09/2017 16u DRONGO talenfestival

(Foto's ©Henk Rougour

)

Boekpresentatie : Het meertalige kind, een eerste kennismaking, zaterdag 30 september om 16 op het Drongo talenfestival!

Het Drongo talenfestival is de jaarlijkse ontmoeting voor (meer)talenliefhebbers en dus dé gelegenheid bij uitstek voor de feestelijke boekpresentatie van Het meertalige kind!

Na het succes van Meertalig opvoeden. Uw kind zal u dankbaar zijn, dat vooral ouders en opvoeders de helpende hand biedt, gaat Het meertalige kind een stapje verder door de hele omgeving van het meertalige kind te doorgronden en van advies te voorzien. Een must voor iedereen die beroepshalve of anderszins met meertalige kinderen te maken heeft!

Na een introductie van de uitgever Chris ten Kate (Van Gennep) en een korte presentatie van de schrijfster Marinella Orioni, overhandigt zij het boek aan een groep meertalige kinderen. Dorine Holman, literair interviewer, zal in een kort interview met Orioni en de meertalige kinderen een aantal prangende vragen stellen; o.a. over hoe een kind tegelijkertijd meerdere talen verwerft, over de verhouding tussen de thuistaal en de taal die op school gesproken wordt, over het schakelen tussen verschillende talen thuis en met vriendjes en vriendinnetjes.

Vervolgens is er gelegenheid om het boek te kopen en te laten signeren én kun je in gesprek gaan met Marinella Orioni.

De globalisering heeft structurele veranderingen in onze huidige samenleving gebracht die zowel in de privésfeer als op beleidsniveau hun weerklank vinden. Het meertalige kind is hiervan het meest tastbare product en in alle opzichten een onvermijdelijke factor van onze internationale toekomst. Heden blijft een meertalig kind nog altijd moeilijk definieerbaar vanuit de heersende eentalige opvattingen, richtlijnen en verwachtingspatronen. Toch heeft de samenleving dagelijks in toenemende mate met meertalige kinderen te maken en kan zij er juist haar voordeel uit trekken, mits ze er adequaat mee omgaat.’


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page